Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti DejKupon.cz svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Proč potřebujete můj souhlas?
Vzhledem k tomu, že Vás chceme informovat o nabídkách, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváte mé osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem: Zasílání novinek a nabídek slevových akcí.

Uvedení osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nemůžeme v případě aktuálních nabídek včas informovat. Zároveň máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním požadavku na některý z výše uvedených kontaktů Správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Aktualizováno dne: 1. 11. 2020